Όταν όμως ο Παύλος ομιλεί για τη σάρκα, όλα τότε τα λέγει ταπεινά χωρίς να φοβάται τίποτε. Πρόσεχε λοιπόν τι λέγει στη συνέχεια. « Γι' αυτό, αδελφοί άγιοι, εσείς που κληθήκατε να μετάσχετε στον ουράνιο κόσμο, κατανοήστε τον απεσταλμένο και αρχιερέα της πίστης μας, τον Ιησού Χριστό, που ήταν πιστός στον Θεό που τον διάλεξε, όπως ήταν και ο Μωυσής σε όλον τον οίκο του Θεού».

Περισσότερα...

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρκ.9,14-29)

Ερμηνεία του αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, σχετικά με τη θεραπεία του σεληνιαζόμενου νέου από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό(ομιλία ΝΖ΄)

Περισσότερα...

Ερμηνεία του αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου,

σχετικά με την ανάγκη αυταπαρνήσεως προκειμένου να γίνουμε αληθινοί μαθητές του Χριστού (επιλεγμένο aπόσπασμα από την ομιλία ΝΕ΄ του αγίου στο Υπόμνημά του στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον)

Περισσότερα...

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 Ομιλία ΚΘ΄ του αγίου Ιωάννου του Χρυστοστόμου από το Υπόμνημά του εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον σχετικά με τη θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ

Περισσότερα...