Ομιλία του Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, περί του: «ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν»

Περισσότερα...

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΛΟΥΚΑ:

Αγίου Κυρίλλου, αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας, Εξήγησις υπομνηματική εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφ.η΄[Λουκά 8,4-15: η παραβολή του σπορέως]

 Κεφ. 8, στίχος 4: «εἶπε διὰ παραβολῆς(:μίλησε με παραβολή)»:

Περισσότερα...

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ( Ματθ.17,14-23)

       Ο Ιερός Χρυσόστομος για τη θεραπεία του σεληνιαζόμενου νέου

(επιλεγμένα αποσπάσματα από τις ομιλίες ΝΖ΄και ΝΗ΄ από το Υπόμνημα του αγίου στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο)

Περισσότερα...

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ(Ματθ.14,22-34)

 Eπιλεγμένα αποσπάσματα από τον υπομνηματισμό του αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής Θ΄Ματθαίου (ομιλία Ν΄ από το υπόμνημα του αγίου στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο)

Περισσότερα...