ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρκ.9,14-29)

Ερμηνεία του αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, σχετικά με τη θεραπεία του σεληνιαζόμενου νέου από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό(ομιλία ΝΖ΄)

Περισσότερα...

Ερμηνεία του αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου,

σχετικά με την ανάγκη αυταπαρνήσεως προκειμένου να γίνουμε αληθινοί μαθητές του Χριστού (επιλεγμένο aπόσπασμα από την ομιλία ΝΕ΄ του αγίου στο Υπόμνημά του στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον)

Περισσότερα...

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

 Ομιλία ΚΘ΄ του αγίου Ιωάννου του Χρυστοστόμου από το Υπόμνημά του εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον σχετικά με τη θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ

Περισσότερα...