ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ: Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Κεφ. 4, χωρία 12 έως 17

Απόσπασμα από την ομιλία ΙΔ΄ του αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, σχετικά με την έναρξη του σωτηρίου έργου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στη Γαλιλαία

Περισσότερα...