ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ(Ματθ.14,22-34)

 Eπιλεγμένα αποσπάσματα από τον υπομνηματισμό του αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής Θ΄Ματθαίου (ομιλία Ν΄ από το υπόμνημα του αγίου στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο)

Περισσότερα...

Κυριακή Η΄ Ματθαίου (Ματθ.ιδ΄,14-22)

 

      Αποσπάσματα από την ομιλία ΜΘ΄ του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

           σχετικά με το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχιλίων

Περισσότερα...

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ(Ματθ. 5,14-19)

Eπιλεγμένα αποσπάσματα από τον υπομνηματισμό του αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής των αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου (ομιλία ΙΓ΄ από το υπόμνημα του αγίου στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο)

Περισσότερα...

Κυριακή Ε΄ Ματθαίου (Ματθ. η΄28,θ΄1)

 

  Επιλεγμένα αποσπάσματα από την ομιλία ΚΗ΄ του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

         σχετικά με τη θεραπεία του δαιμονιζομένου των Γεργεσηνών

           (από το «Ὑπόμνημα εἰς τὸν Ἅγιον Ματθαῖον τὸν Εὐαγγελιστὴν»)

Περισσότερα...