1

 

Ο Ναός ούτος ευρίσκεται εις την νοτίαν πλευράν της κωμοπόλεως του Αγίου Μύρωνος και εις περίωπτον θέσιν λοφίσκου επωνομαζόμενον (Χριστόν).

Είναι παλαιός ναός αγνώστου χρονολογίας θεμελιώσεως και εγκαινίων- Δίκλιτος Βασιλική στο όνομα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και του Αγίου Χαραλάμπους εις αρίστην κατάστασιν.

Παλαιότερον ο Ναός ούτος εχρησιμοποιείτο και ως νεκροταφιακός ναός καθ’ ότι ο πέριξ αυτού χώρος ήτο παλαιόν νεκροταφείον της κωμοπόλεως Αγίου Μύρωνος, χρησιμοποιούμενον μέχρι του έτους 1925 ότε και μετεφέρθη εις ετέραν θέσιν ένθα ευρίσκεται σήμερον το νεκροταφείον.

Ο Ι. Ναός του Σωτήρος Χριστού ανεκαινίσθη πλήρως εσωτερικά και εξωτερικά με καθαίρεση των σοβάδων και αρμολόγημα στους τοίχους. Εκοσμήθη με βυζαντινές φορητές εικόνες εντός και εκτός του Ι. Βήματος και την 10η/11/2003 έγιναν «μικρά εγκαίνια», δηλαδή πλύσις των δύο Αγίων Τραπεζών και αλλαγή των εφθαρμένων κατασαρκίων των Ι. Εγαινίων υπό του θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού (νυν Μητροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας) κ. Μακαρίου και εφημερεύοντος του π. Νικολάου Κριτσωτάκη του εξ Αγίου Μύρωνος και επιτρόπων: Μιλτιάδη Χαιρέτη, Ιωάννου Μαρκετάκη, Μύρωνος Ξενοκτιστάκη και Νικολάου Λαμπράκη. Ο Ι.Ναός εορτάζει πανηγυρικώς την Μεταμόρφωση του Σωτήρος στις 6 Αυγούστου κάθε χρόνο, όπως και τη μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους στις 10 Φεβρουαρίου και συντιμάται και ο Άγιος Σάββας στις 5 Δεκεμβρίου. Επίσης καθιερώθησαν και άλλες θ. λειτουργίες του έτους όπως όλα τα Σάββατα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τη Δεύτερη ή Τρίτη ημέρα του Πάσχα, τη Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, την εορτή της Αναλήψεως, την εορτή του Αγίου Πνεύματος, καθώς και την εορτή των Αγίων Πατέρων του Κουδουμά Παρθενίου και Ευμενίου, όπου τιμώνται καθώς αγιογραφήθη η εικόνα τους σε προσκυνητάρι. Κάθε χρόνο στην εορτή του Πάσχα γίνεται λιτανεία στον Εσπερινό της Αγάπης, όπου αρχίζει από τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μύρωνος και τελειώνει στον Χριστό κατά παλαιά παράδοση.

Γενικά ο Ναός χρησιμοποιείται ως δεύτερος μετά τον Ι.Ναό του Αγίου Μύρωνος. Βρίσκεται σε περίβλεπτη θέση και κάθε χρόνο, με τη σύμφωνη γνώμη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, γίνονται στον προαύλιο χώρο τα «Ραύκεια», πολιτιστικές εκδηλώσεις στη μνήμη του Αγίου Μύρωνος.

 

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

+ Πρωτ. Ν. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ