ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  

«Καμάρα»

15 Αυγούστου

 

Το παρεκκλήσιον τούτο ήτο παλαιόν αγνώστου χρονολογίας, ανεγέρσεως και λοιπών στοιχείων αυτού. Ευρέθη μέχρι του έτους 1952 τελείως ηρειπωμένον (γκρεμισμένον). Τότε η Ελπιδία Παπαδογιάννη, κάτοικος Αγίου Μύρωνος, διέθεσε δια διαθήκης ένα ελαιόφυτον εις θέσιν Πενταμόδι με 150 ελαιόδενδρα να εκποιηθεί και δια του προϊόντος αυτού να ανεγερθεί εκ νέου η Εκκλησία αύτη της Παναγίας. Θανούσης της δωρητρίας, οι εκτελεσταί της διαθήκης Εμμαν. Σπινθουράκης – Μύρων Δαρδαντής και Μιχαήλ Μυρ. Μοιράκης προέβησαν εις την πώλησιν του ελαιοφύτου αντί δρχ.    1.000

Το έτος 1954 ήρχισε η ανέγερσις της ειρημένης εκκλησίας κατόπιν υποδείξεων της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κρήτης μέχρι του έτους 1974, ότε και απεβίωσαν οι Σπινθουράκης και Δαρδαντής.

Το έτος 197  διορίσθησαν νέα μέλη εις την επιτροπήν εκτελεστών εις αντικατάστασιν των 2 αποβιωσάντων, τον υποφαινόμενον ιερέα Στυλιανόν Ροδαμνάκην και Μιλτιάφην Γ. Χαιρέτη, ότε μετά του επιζώντος Μιχαήλ Μύρ. Μοιράκη προέβησαν εις τας δεούσας ενεργείας και αποπερατώθη η Εκκλησία αύτη το έτος 1974. Καινουργή το ξυλόγλυπτον Τέμπλον και αγιογραφηθείσα υπό του Δημητρίου Σαριδάκη, αρίστου Αγιογράφου, επερατώθησαν όλες οι εργασίες και επακολούθησαν τα Ιερά Εγκαίνια του Παρεκκλησίου της Παναγίας εν έτει 1983, Οκτωβρίου 15, Εφημερεύοντος του Ιερέως Στυλιανού Ροδαμνάκη και Εκκλησιαστικών Συμβούλων υπό του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρού Τιμοθέου.

Το έτος 2006 έγινε καθαίρσεση εσωτερικά των σοβάδων κάτωθεν των αγιογραφιών με αρμολόγηση του τοίχου. Ανακαινίσθησαν η πόρτα και το παγκάρι του Ι. Ναού, προσετέθη η αγιογραφία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καμάρα εντός του Ι. Βήματος και εξωτερικά γκρεμίσθηκαν οι πέτρες νότια του Ναού και εκτίσθη νέος τοίχος με πέτρες και αρμό. Επίσης, καθιερώθηκε από το έτος 1997, οπότε και ετοποθετήθη εφημέριος ο Π. Νικόλαος Κριτσωτάκης, να τελούνται όλες οι Ι. Ακολουθίες του Δεκαπενταύγουστου: Εσπερινός και Παράκληση το εσπέρας και κάθε πρωί Όρθρος και Θ. Λειτουργία επειδή ο Ναός είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου και εορτάζει στις 15 Αυγούστου κάθε χρόνο.

Επίσης τελείται η Θ. Λειτουργία στην εορτή της Αγίας Σκέπης την 28η Οκτωβρίου, καθιερωθείσα από το έτος 2000.

 

 

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

+ ΠΡΩΤ. Ν. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ