Εμμανουήλ Κολυβάκης
1861


Εμμανουήλ Παπαδάκης ,καταγόμενος από τον Άγιο Μύρωνα
Πριν το 1874


Μύρων Δασκαλάκης-καταγόμενος από τον Άγιο Μύρωνα
1874-1923


Αναστάσιος Γιαβασόπουλος-καταγόμενος από Μικρασία
1919-1935


Γεώργιος Εγγλέζος
1936-1938


Ιωάννης Πάγκαλος
1938-1942


Διονύσιος Λαμπάκης-καταγόμενος από Πόμπια
1942-1952


Στυλιανός Ροδαμνάκης-καταγόμενος από Πόμπια
1953-1996


Νικόλαος Κριτσωτάκης-καταγόμενος από Άγιο Μύρωνα
1997-και εξης