Καλυτεράκης Εμμανουήλ
Περίπου από το 1944

Αρχανιωτάκης Στέφανος
Δεκαετία 1950

Μαγκουσάκης Νικόλαος
Πριν τη δεκαετία 1980

Βασιλογαμβράκης Γεώργιος
Δεκαετία 1980

Δουβάκης Γεώργιος
Αριστερός ψάλτης από το 1980 ως σήμερα

Παπαδάκης Ιωάννης
Δεξιός ψάλτης από το 1999 ως σήμερα

Βοηθούντες αναγνώστες σήμερα, δεξιά
Αλατσάκης Ελευθέριος
Παπαδάκης Γεώργιος
Μαρκετάκης Γεώργιος