Νεωκόρος
Βοριζανάκης Αντώνιος
Από το 1960 ως 2004

Μοναχή Μαρίαμ
Από ρο 1995 ως το 2005

Καθαρισμός και φροντίδα ναού

Πρεσβυτέρα Μανιούδη Βασιλεία
Μαρκετάκη Βούλα
Μαρκετάκη Αθηνά
Νικολοπούλου Αγγελική
Λυρώνη Κρυστάλλω
Μερκετάκη Ευαγγελία
Μαγκουσοχατζάκη Ειρήνη
Γεννιδάκη Μαρία
Διαλεκτάκη Μαρία

Φιλόπτωχο

Αποτελείται σήμερα από 18 μέλη