28-01-2013

28 Ιανουαρίου 2 013
Bowling Green, Ohio
U.S.A.

εφημέριο Αγίου Μύρωνα
Αγαπητέ πάτερ Νικόλαε,

Σας χαιρετώ. Είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου. Όπως σας έχω πει και στο τηλέφωνο, σας ζητώ να έχετε το σύζυγό μου Ανδρέα Νικολάου στις προσευχές σας, καθότι περνάει μια πολύ δύσκολη δοκιμασία.
Στις 8 Αυγούστου 2012 έκανε εγχείριση εδώ στην Αμερική, χημειοθεραπεία, ακτινοβολίες (όγκος στον εγκέφαλο).
Στις 17 Δεκεμβρίου, πήγαμε στο Offenback στη Γερμανία για περαιτέρω θεραπεία. Εγώ έμενα τα βράδια σε ένα δωμάτιο στον ξενώνα που υπάρχει κοντά στο νοσοκομείο.