Εμμανουήλ Κολυβάκης
1861


Εμμανουήλ Παπαδάκης ,καταγόμενος από τον Άγιο Μύρωνα
Πριν το 1874


Μύρων Δασκαλάκης-καταγόμενος από τον Άγιο Μύρωνα
1874-1923


Αναστάσιος Γιαβασόπουλος-καταγόμενος από Μικρασία
1919-1935


Γεώργιος Εγγλέζος
1936-1938


Ιωάννης Πάγκαλος
1938-1942


Διονύσιος Λαμπάκης-καταγόμενος από Πόμπια
1942-1952


Στυλιανός Ροδαμνάκης-καταγόμενος από Πόμπια
1953-1996


Νικόλαος Κριτσωτάκης-καταγόμενος από Άγιο Μύρωνα
1997-και εξης


Καλυτεράκης Εμμανουήλ
Περίπου από το 1944

Αρχανιωτάκης Στέφανος
Δεκαετία 1950

Μαγκουσάκης Νικόλαος
Πριν τη δεκαετία 1980

Βασιλογαμβράκης Γεώργιος
Δεκαετία 1980

Δουβάκης Γεώργιος
Αριστερός ψάλτης από το 1980 ως σήμερα

Παπαδάκης Ιωάννης
Δεξιός ψάλτης από το 1999 ως σήμερα

Βοηθούντες αναγνώστες σήμερα, δεξιά
Αλατσάκης Ελευθέριος
Παπαδάκης Γεώργιος
Μαρκετάκης Γεώργιος


 

Νεωκόρος
Βοριζανάκης Αντώνιος
Από το 1960 ως 2004

Μοναχή Μαρίαμ
Από ρο 1995 ως το 2005

Καθαρισμός και φροντίδα ναού

Πρεσβυτέρα Μανιούδη Βασιλεία
Μαρκετάκη Βούλα
Μαρκετάκη Αθηνά
Νικολοπούλου Αγγελική 
Λυρώνη Κρυστάλλω
Μερκετάκη Ευαγγελία 
Μαγκουσοχατζάκη Ειρήνη
Γεννιδάκη Μαρία
Διαλεκτάκη Μαρία

Φιλόπτωχο

Αποτελείται σήμερα από 18 μέλη