Ο Ι. Ναός του Αγίου Γεωργίου στην περιοχή «ΤΣΟΥΛΕΡΙΑ» βρίσκεται δυτικά του Αγίου Μύρωνος και εντός αυτού. Είναι παλαιός ναός κατάγραφος αλλά με δυσανάγνωστη πλάκα. Εξωτερικά της θύρας του Ι. Ναού οι δύο παλαιές εικόνες του τέμπλου, της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, έχουν μεταφερθεί με απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και φυλάσσονται στον Καθεδρικό Ι. Ναό ενώ αντικατεστάθησαν με άλλες.

Ο Ι. Ναός, με ενέργειες του π. Νικολάου, έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα σε συνεργασία με την 13η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως και να φανερωθούν τα ιστορικά και λειτουργικά του στοιχεία.

Εορτάζει στις 3 Νοεμβρίου κάθε δύο έτη σε αλλαγή με τον
Ι. Ναό του Αγίου της «ΑΟΜΠΑΔΕΝΑΣ».

 

 

Ο εφημέριος

 

+ Πρωτ. Ν. Κριτσωτάκης