Καλοκαίρι του 2007 και μια απλή εξέταση έγινε ένας εφιάλτης. Το πόρισμα της εξέτασης έδειξε τον κακοήθη όγκο. Παραμονή της επέμβασης και η μητέρα μου με σταύρωσε με το λάδι από το καντήλι του τάφου του Αγίου Μύρωνα. Μέσα μου είπα: Άγιε Μύρωνα βοήθησέ με τη χάρη σου και ότι είναι το θέλημα του Θεού.